HMKRL - sjever (M)

A R H I V A
Sezona 2014/2015
Sezona 2015/2016
Sezona 2016/2017
Sezona 2017/2018

Tablica lige

    U  P N P D   P +/- B
1. NEDELIŠĆE 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. PRELOG 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. DARUVAR 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. ČAKOVEC 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. KOPRIVNICA H-18 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. ČAZMA 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. LUDBREG 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. BJELOVAR 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. IVANČICA IVANEC 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. VARAŽDIN 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. VARAŽDIN 1930 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. VIRO VIROVITICA 0 0 0 0 0 : 0 0 0

1. kolo: 07.10.2017.      
VIRO VIROVITICA PRELOG
DARUVAR ČAKOVEC
PRELOG DARUVAR
ČAKOVEC VIRO VIROVITICA
VIRO VIROVITICA DARUVAR
ČAKOVEC PRELOG
KOPRIVNICA H-18 ČAZMA
LUDBREG BJELOVAR
ČAZMA LUDBREG
BJELOVAR KOPRIVNICA H-18
KOPRIVNICA H-18 LUDBREG
ČAZMA BJELOVAR
IVANČICA IVANEC VARAŽDIN
VARAŽDIN 1930 NEDELIŠĆE
VARAŽDIN VARAŽDIN 1930
NEDELIŠĆE IVANČICA IVANEC
IVANČICA IVANEC VARAŽDIN 1930
VARAŽDIN NEDELIŠĆE
2. kolo: 21.10.2017.      
ČAKOVEC VARAŽDIN
PRELOG NEDELIŠĆE
VARAŽDIN PRELOG
NEDELIŠĆE ČAKOVEC
ČAZMA IVANČICA IVANEC
BJELOVAR VARAŽDIN 1930
VARAŽDIN 1930 ČAZMA
IVANČICA IVANEC BJELOVAR
VIRO VIROVITICA KOPRIVNICA H-18
DARUVAR LUDBREG
LUDBREG VIRO VIROVITICA
KOPRIVNICA H-18 DARUVAR
3. kolo: 18.11.2017.      
KOPRIVNICA H-18 ČAKOVEC
LUDBREG PRELOG
PRELOG KOPRIVNICA H-18
ČAKOVEC LUDBREG
IVANČICA IVANEC VIRO VIROVITICA
VARAŽDIN 1930 DARUVAR
DARUVAR IVANČICA IVANEC
VIRO VIROVITICA VARAŽDIN 1930
VARAŽDIN ČAZMA
NEDELIŠĆE BJELOVAR
BJELOVAR VARAŽDIN
ČAZMA NEDELIŠĆE
4. kolo: 02.12.2017.      
ČAKOVEC ČAZMA
PRELOG BJELOVAR
BJELOVAR ČAKOVEC
ČAZMA PRELOG
VIRO VIROVITICA VARAŽDIN
DARUVAR NEDELIŠĆE
NEDELIŠĆE VIRO VIROVITICA
VARAŽDIN DARUVAR
KOPRIVNICA H-18 IVANČICA IVANEC
LUDBREG VARAŽDIN 1930
VARAŽDIN 1930 KOPRIVNICA H-18
IVANČICA IVANEC LUDBREG
5. kolo: 16.12.2017.      
IVANČICA IVANEC ČAKOVEC
VARAŽDIN 1930 PRELOG
PRELOG IVANČICA IVANEC
ČAKOVEC VARAŽDIN 1930
VARAŽDIN KOPRIVNICA H-18
NEDELIŠĆE LUDBREG
LUDBREG VARAŽDIN
KOPRIVNICA H-18 NEDELIŠĆE
ČAZMA VIRO VIROVITICA
BJELOVAR DARUVAR
DARUVAR ČAZMA
VIRO VIROVITICA BJELOVAR
6. kolo: 17.02.2018.      
ČAKOVEC DARUVAR
PRELOG VIRO VIROVITICA
VIRO VIROVITICA ČAKOVEC
DARUVAR PRELOG
VIRO VIROVITICA DARUVAR
ČAKOVEC PRELOG
BJELOVAR LUDBREG
ČAZMA KOPRIVNICA H-18
KOPRIVNICA H-18 BJELOVAR
LUDBREG ČAZMA
KOPRIVNICA H-18 LUDBREG M.B.
ČAZMA BJELOVAR
NEDELIŠĆE VARAŽDIN 1930
VARAŽDIN IVANČICA IVANEC
IVANČICA IVANEC NEDELIŠĆE
VARAŽDIN 1930 VARAŽDIN
IVANČICA IVANEC VARAŽDIN 1930
VARAŽDIN NEDELIŠĆE
7. kolo: 03.03.2018.      
NEDELIŠĆE PRELOG
VARAŽDIN ČAKOVEC
ČAKOVEC NEDELIŠĆE
PRELOG VARAŽDIN
VARAŽDIN 1930 BJELOVAR
IVANČICA IVANEC ČAZMA
BJELOVAR IVANČICA IVANEC
ČAZMA VARAŽDIN 1930
LUDBREG DARUVAR
KOPRIVNICA H-18 VIRO VIROVITICA
DARUVAR KOPRIVNICA H-18
VIRO VIROVITICA LUDBREG
8. kolo: 17.03.2018.      
PRELOG LUDBREG
ČAKOVEC KOPRIVNICA H-18
LUDBREG ČAKOVEC
KOPRIVNICA H-18 PRELOG
DARUVAR VARAŽDIN 1930
VIRO VIROVITICA IVANČICA IVANEC
VARAŽDIN 1930 VIRO VIROVITICA
IVANČICA IVANEC DARUVAR
BJELOVAR NEDELIŠĆE
ČAZMA VARAŽDIN
NEDELIŠĆE ČAZMA
VARAŽDIN BJELOVAR
9. kolo: 14.04.2018.      
BJELOVAR PRELOG
ČAZMA ČAKOVEC
PRELOG ČAZMA
ČAKOVEC BJELOVAR
NEDELIŠĆE DARUVAR
VARAŽDIN VIRO VIROVITICA
DARUVAR VARAŽDIN
VIRO VIROVITICA NEDELIŠĆE
VARAŽDIN 1930 LUDBREG
IVANČICA IVANEC KOPRIVNICA H-18
LUDBREG M.B. IVANČICA IVANEC
KOPRIVNICA H-18 VARAŽDIN 1930
10. kolo: 28.04.2018.      
PRELOG VARAŽDIN 1930
ČAKOVEC IVANČICA IVANEC
VARAŽDIN 1930 ČAKOVEC
IVANČICA IVANEC PRELOG
LUDBREG NEDELIŠĆE
KOPRIVNICA H-18 VARAŽDIN
NEDELIŠĆE KOPRIVNICA H-18
VARAŽDIN LUDBREG
DARUVAR BJELOVAR
VIRO VIROVITICA ČAZMA
BJELOVAR VIRO VIROVITICA
ČAZMA DARUVAR